Historia

1889

Założenie w Lastrup firmy Osterkamp, obejmującej kuźnię i handel maszynami rolniczymi.

1922

Rozwój prowadzący do otwarcia zakładu instalacji elektrycznych, specjalizującego się w budownictwie mieszkaniowym i umowach o konserwację w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

1950

Ekspansja w branży montażu przemysłowego, obejmująca umowy serwisowe przy eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

1988

Realizacja zamówień w przemyśle petrochemicznym, jak również w elektrowniach konwencjonalnych, papierniach i przemyśle motoryzacyjnym oraz posiadanie zezwolenia na usługi zatrudnienia tymczasowego pracowników.

1989

Jubileusz 100 lat istnienia firmy OSTERKAMP+Co.

1991

Rozbudowa bazy pracowników,"nieograniczone prawo do zatrudniania tymczasowego pracowników", założenie firmy OSTMON GmbH w związku ze zmianą pokoleniową w zarządzie.

1993

Otwarcie filii zależnej w Bitterfeld koło Lipska.

1994

Nieograniczone zezwolenie na zatrudnienie tymczasowe pracowników dla firmy OSTMON GmbH

2003

Założenie firmy Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH

2005

Otwarcie filii zależnej w Dinslaken

2009

Przeniesienie siedziby w Zagłębiu Ruhry od 01.09.2009 r. Przeniesienie siedziby filii z Dinslaken do Essen

2011

Założenie Osterkamp Techno Support GmbH w dniu 30.05.2011 r.

2014

125 lat istnienia firmy Osterkamp

2015

Założenie firmy WIEMAX Technik GmbH