Nasze certyfikaty

Szybko i łatwo pomagamy naszym wykwalifikowanym pracownikom z branży elektrycznej i ślusarskiej.

Certyfikaty, takie jak np. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenia o odpowiedzialności cywilnej pracodawców oraz zaświadczenia z/dla kasy chorych są dla nas sprawą oczywistą.

Arbeitsagentur

Zezwolenie na zatrudnianie tymczasowe pracowników wydane przez Regionalny Urząd Pracy Dolnej Saksonii Bremy dla firm Ostmon Elektromontagen GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH

IHK

Wpis do rejestru handlowego Oldenburskiej Izby Rzemieślniczej dla handlu elektrotechnicznego firm Ostmon Elektromontagen GmbH

Niedersachsen

Świadectwo zwolnienia do odliczania podatku przy świadczeniu usług budowlanych zgodnie z § 48 b ust. 11 p. 1 dla firm Ostmon Elektromontagen GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH

BG ETEM

Certyfikat zgodności stowarzyszenia zawodowego BG ETEM dla firm Ostmon Elektromontagen GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH

Radioaktiv

Zezwolenie zgodnie z § 15 Rozporządzenia w sprawie ochrony przed promieniowaniem (StrlSchV) na zatrudnienie w zakładach lub organizacjach osób trzecich wydane przez państwową radę nadzorczą ds. handlu w Oldenburgu dla firm Gerhard Osterkamp + Co, Ostmon Elektromontage GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH i Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH.

Dodatkowe zaświadczenie o zobowiązaniu podatkowym dla firm Ostmon Elektromontagen GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH